Köylerinde okul olmayan çocuklarla, maddi olanakları kısıtlı olan ailelerin çocuklarına eğitim vermek amacıyla kurulmuş Yatılı Bölge Okulları(YBO) öğrenci sayısı göreceli olarak az, ancak devletimizin büyük yatırımları olan okullardır.

Bu okullarda öğrenciler için günün 24 saati ve pek çok hafta sonu okulda geçer; ekonomik güçlükler ve kış koşulları öğrencilerin  aileleriyle buluşmalarını engeller. Yaz tatillerinde tarlada, bağda bahçede çalışan, davarları güden, evde yemek yapan, kardeşine, yaşlılara bakan çocuklar kışın da yaşlarından beklenmeyecek olgunluk ve güçle eğitimlerini sürdürmeye çalışırlar. Kaliteli ve sürekli bir eğitim için, bu çocukların özellikle kız çocuklarının okumalarını sürdürmesi için, yarınlarının esenliği için onlara destek olmak hepimizin görevidir.

Okulları ziyaret edip, çeşitli bilimsel etkinlikler yaptığımız bu programımız yardım götürmekten çok bilimi, sanatı, edebiyatı, çevreyi sevmelerini sağlamayı, çocukların kendi kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kışkırtmayı, eğitimlerini en üst düzeyde sürdürmeleri motivasyonunu kazandırmayı hedeflemektedir.

Çocuklara;

  • Uzaktaki, köylerdeki çocuklarımızın unutulmadıkları,
  • Çalışınca bugün olanaksız gördükleri yerlere erişebilecekleri,
  • İçlerinde kesin olarak bizden akıllıların, zekilerin bulunduğu,
  • Kendilerini ne kadar sevdiğimizi,
  • İlerlememizin ancak ve ancak buluşlarla gerçekleşeceği;buluşları da kendilerinin yapacağı, rüyada görüp ertesi sabah buluş yapılamayacağı, bıkmadan usanmadan okuduklarında, bilgilerin mayalanmasıyla birlikte buluşların başlayacağı,
  • Düşünmenin, deneyerek kavramanın çok önemli olduğunu, bilgi edinme süreçlerinde sorular sormaktan çekinmeden kendini ifade edebilmenin önemini,
  • Kız çocuklarının mutlaka okumaları gerektiği,
  • Sanatın, edebiyatın kişinin kendini ve çevresini anlamayı kolaylaştırdığı, dünyayı güzelleştirdiği, hayal gücünü geliştirdiği,
  • Model alabilecekleri kişi ve meslekleri tanıtarak bu yaşlarda hedef koyabilmenin, kararlı olabilmenin, disiplinli çalışmanın sınırları aşabilmeyi kolaylaştırdığı

mesajlarını iletiyoruz.

Gidilen okullardaki çocuklara okuma kitapları, TÜBİTAK bilim kitapları, dergi, müzik enstrümanları, spor malzemeleri, eğitim malzemeleri  götürülür,  kitaplık ve oyuncak odaları kurulur. Her sınıftan başarılı öğrencilere ödüller verilir.  Ayrıca çeşitli strateji oyunları , satranç takımları, toplar, dış etkinlik malzemeleri -ipler, frizbiler, uçurtmalar, hulahoplar, çekme halatı, topaçlar, raketler, bahçe oyunları- götürülerek okulda zevkle zaman geçirmeleri sağlanır.