İLKYAR’ın amacı; ülkemizin görece sınırlı olanaklarla eğitimden pay almaya çalışan özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için hiçbir politik kaygı taşımadan, insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak ve bunun borcumuz olduğunu bilerek etkinlikler gerçekleştirmektir.

 

Çocukların hayal güçlerini, özgüvenlerini geliştirmek, yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkışına olanak tanımak

  1. Yetenekleri, başarılarıyla sivrilen öğrencilere ilkeli ve sistemli çalışmalarla düşledikleri hedefe ulaşabilecekleri mesajını verirken, başarı düzeyi düşük, amaçlarını belirlemekte ve zamanını kullanmakta sorun yaşayan çocukları ilgi alanları doğrultusunda motive etmek
  2. Yetersiz koşullardaki yatılı okullardaki 24 saat görev yapan özverili öğretmenlere zaman zaman çabalarının değeri konusunda düştükleri umutsuzluktan çıkarıcı, taze bir güçle işlerine yeniden bağlanmalarını sağlayıcı destek çalışmaları sunmak, yalnız olmadıkları ve değerli oldukları duygusunu tattırmak, kitap, eğitim, spor, oyun vb materyali sağlamak
  3. Köy çocuklarına okuma zevki aşılar ve eğitimlerini ileri düzeylere taşıma kararlılığı kazandırırken hiçbir politik kaygı taşımaksızın, fırsat eşitliği ilkesine inanarak yola çıkmak
  4. Kitap yardımı ulaşmamış YBO ve köy okulu bırakmamak
  5. Öğrenci ve öğretmenlere eleştirel düşünme, neden-sonuç ilişkisini kullanma ve sorgulama temelli etkinlikler sunmak