Bilgi toplumları çağında iyi eğitilmiş insan, evrensel değerlere bağlı, her türden bilgiyi, kuralı özgürce değerlendirebilen, sorunlara çözüm üreten, hoşgörülü, özgürlükten yana, insanı, doğayı seven, haklarını savunabilen, olaylara çok boyutlu bakabilen, görev ve sorumluluktan kaçmayan, barışı savunan kişidir. İLKYAR 40 senedir ülkemizin görece sınırlı olanaklarla eğitimden pay almaya çalışan köy çocuklarına el uzatıyor kendi içlerindeki kapasiteyi kullanmaları ve hatta aşmaları için çalışıyor.

İLKYAR’ın temelleri 1978 yılında Amerika’da doktorasını yapmakta olan kurucumuz Hüseyin Vural tarafından atıldı. İLKYAR Vakfı (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı) Prof. Dr. Vural Altın, Prof. Dr. Sıddık Yarman, Prof. Dr. Mahir Arıkol ve Prof. Dr. Hüseyin Vural tarafından 1998 yılında kuruldu.

İLKYAR Neler Yapıyor?

  • Gönüllü ekibiyle küçük yaşta köylerinden, anne-babalarından ayrılmış, Yatılı Bölge Okullarında (YBO) ve köy okullarında eğitim görmeye çalışan çocuklara ulaşıyor. Bir gün boyunca eğlenceli ve sorgulayıcı bir dille matematik, fizik, kimya, çocuk edebiyatı, resim, drama, eğitimde motivasyon, müzikli oyunlar, origami, astronomi gibi eğitimde motivasyon etkinliklerini öğrencilerle paylaşıyor,
  • Başarı ödüllerinin yanı sıra, tüm öğrencilere birer TÜBİTAK kitabı hediye ediyor,
  • Yarışmalar düzenliyor, dereceye girenlere hediyeler gönderiyor,
  • Ulaştığı YBO ve köy okulları öğrencilerinden seçtiklerini 23 Nisan’da dört gün boyunca bir sosyal etkinlik programı çerçevesinde Ankara’da ağırlıyor,
  • Yine ulaştığı YBO ve köy okulları öğrencilerinden başarılı olanlarını yaz aylarında bir hafta boyunca Ankara ODTÜ’de Yaz Bilim Okulu’nda ve çocuklarla birlikte gelen öğretmenleri de Boğaziçi Üniversite’sinde düzenlediği Öğretmen Yaz Okulu’nda ağırlıyor.
  • Bilhassa Kız Çocuklarının Eğitimine burs vererek destek veriyor. Yönder etkileşimleriyle burs çalışmalarını sürdürüyor.

Köy çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim alabilmesi ve içlerinde yanan okuma isteğinin körüklenmesi ve desteklenmesini görev hatta borcumuz olarak kabul ediyoruz.

İLKYAR çalışmalarının tümü gönüllülük esasıyla yürütülür. Bağışların tamamı kesintisiz olarak çocuklara ulaşır.

Sanallığın gerçekleri bulanıklaştırdığı günümüzde sizin eliniz ayağınız olarak köy çocuklarına ve büyük özveriyle çalışan öğretmenlere dokunuyor, sevginizi iletmeye çalışıyoruz. Köy çocuklarımız tüketimin, teknolojinin, sanallığın erozyona uğratmadığı, imrenilecek insani değerlere ve masumiyete sahipler. Güzelliklerinin değerini bilerek ve koruyarak iyi eğitimli bireyler olmaları için çabalarını desteklemeliyiz. Türkiye’nin her köşesine ulaşan İLKYAR etkinliklerini e-haber listesine de üye olarak takip edebilirsiniz. Üye olmak için ilkyar@ilkyar.org.tr 

300000
Gidilen KM
600000
Ulaşılan Öğrenci
3500
Gidilen Okul
1000000
Hediye Edilen Kitap