Tanıtım

İlkyar Vakfı Başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Vural'ın TEDx konuşmasınız izlemek için tıklayınız.
İlkyar gönüllüsü Hasan Gez'in hazırladığı ilkyar tanıtım videosunuz izlemek için tıklayınız.
2000-1 Eylül Projesi Gönüllüleri buluşması değerlendirmelerini dinlemek için tıklayınız.
İlkyar

İLKYAR

İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı

ODTÜ PTT Pk.15 ANKARA 06800

http://www.ilkyar.org.tr

ilkyar.yonetim@gmail.com

İlkyar tanitim
İlkyar harita
İlkyar tanitim

Bilgi toplumları çağında iyi eğitilmiş insan, evrensel değerlere bağlı, her türden bilgiyi, kuralı özgürce değerlendirebilen, sorunlara çözü m üreten, hoşgörülü, özgürlükten yana, insanı, doğayı seven, hakları nı savunabilen, olaylara çok boyutlu bakabilen, görev ve sorumluluktan kaçmayan, barışı savunan kişidir. İLKYAR 40 senedir ülkemizin görece sınırlı olanaklarla eğitimden pay almaya çalışan köy çocuklarına el uzatıyor kendi içlerindeki kapasiteyi kullanmaları ve hatta aşmaları için çalışıyor.

Tarihçesi:
İLKYAR’ın temelleri 1978 yılında Amerika’da doktorasını yapmakta olan kurucumuz Hüseyin Vural tarafından atıldı. İLKYAR Vakfı (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı) Prof. Dr. Vural Altın, Prof. Dr. Sıddık Yarman, Prof. Dr. Mahir Arıkol ve Prof. Dr. Hüseyin Vural tarafından 1998 yılında kuruldu.

Amaç:

 • Çocukların hayal güçlerini, öz güvenlerini geliştirmek, her tü rlü yeteneklerinin ortaya çıkışına olanak tanımak,
 • Yetenekleri, başarılarıyla sivrilen öğrencilere ilkeli ve sistemli çalışmalarla düşledikleri hedefe ulaşabilecekleri mesajını verirken başarı düzeyi düşük, amaçlarını belirlemekte ve zamanını kullanmakta sorun yaşayan çocukları ilgi alanları doğrultusunda motive etmek,
 • Yetersiz koşullardaki yatılı okullarda yirmi dört saat görev yapan özverili öğretmenlere zaman zaman çabalarının değeri konusunda düştükleri umutsuzluktan çıkarıcı, taze bir güçle işlerine yeniden bağlanmalarını sağlayıcı destek çalışmaları sunmak, yalnız olmadıkları duygusunu tattırmak, kitap, eğitim, spor, oyun materyali sağlamak,
 • Köy çocuklarına okuma zevki aşılamak ve eğitimlerini ileri dü zeylere taşıma kararlılığı kazandırırken hiçbir politik kaygı taşımaksı zın, fırsat ve olanak eşitliği ilkesine inanarak yola çıkmak,
 • Kitap yardımı ulaşmamış YBO (Yatılı Bölge Okulu) ve köy okulu bırakmamak.
 • Öğrenci ve öğretmenlere düşünmek, özgün fikirler üretmek, neden-sonuç ilişkisini kullanmak temelli etkinlikler sunmak.

İLKYAR Neler Yapıyor?

 • Gönüllü ekibiyle küçük yaşta köylerinden, anne-babalarından ayrılmış, Yatılı Bölge Okullarında (YBO) ve köy okullarında eğitim görmeye çalışan çocuklara ulaşıyor. Bir gü n boyunca eğlenceli ve sorgulayıcı bir dille matematik, fizik, kimya, çocuk edebiyatı, resim, drama, eğitimde motivasyon, müzikli oyunlar, origami, astronomi... etkinliklerini öğrencilerle paylaşıyor,
 • Başarı ödüllerinin yanı sıra, tüm öğrencilere birer TÜBİTAK kitabı hediye ediyor,
 • Yarışmalar düzenliyor, dereceye girenlere hediyeler gönderiyor,
 • Ulaştığı YBO ve köy okulları öğrencilerinden seçtiklerini 23 Nisan’da dört gün boyunca bir sosyal etkinlik programı çerçevesinde Ankara’da ağırlıyor,
 • Yine ulaştığı YBO ve köy okulları öğrencilerinden başarılı olanlarını yaz aylarında bir hafta boyunca Ankara ODTÜ’de Matematik Bilişim Bilimce Yaz Okulu’nda ve ç ocuklarla birlikte gelen öğretmenleri de Boğaziçi Üniversite’sinde düzenlediği Öğ retmen Yaz Okulu’nda ağırlıyor.
 • Bilhassa Kız Çocuklarının Eğitimine burs vererek destek veriyor. Burs ve Yönder sistemiyle çalışmalarını sürdürüyor.
İlkyar tanitim

Köy çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim alabilmesi ve içlerinde yanan okuma isteğinin körüklenmesi ve desteklenmesini görev hatta borcumuz olarak kabul ediyor.

İLKYAR çalışmalarının tümü gönüllülük esasıyla yürütülür. Profesyonel elemanı, kira gideri, huzur hakkı gibi giderleri yoktur. Yardımların tamamı, kesintisiz çocuklara ulaşır.

Sanallığın gerçekleri bulanıklaştırdığı günümüzde sizin eliniz ayağınız olarak köy çocuklarına ve büyük özveriyle çalışan öğretmenlere dokunuyor, sevginizi iletmeye çalışıyoruz. Köy çocuklarımız tüketimin, teknolojinin, sanallığın erozyona uğratmadığı, imrenilecek insani değerlere ve masumiyete sahipler. Güzelliklerinin değerini bilerek ve koruyarak iyi eğitimli bireylere dönüştürmeyi başarmalıyız. Türkiye’nin her köşesine ulaşan İLKYAR etkinliklerini e-haber listesine de üye olarak takip edebilirsiniz.

İLKYAR’IN Projeleri

 1. Bilim Otobüsü Etkinlikleri: Seçilmiş okullardaki çocuklara okuma kitapları, TÜBİTAK Bilim kitapları, dergi, oyuncak, müzik enstrümanları, spor malzemeleri, eğitim malzemeleri v.s. götürme; okul 1. 2. ve 3. sü olan öğrencilere hediyeler verme; okullarda kitaplık ve oyuncak odaları kurma ve etkinlikler yapma projesi
  • Köylerinde okul olmayan çocuklarla, maddi olanakları kısıtlı olan ailelerin çocuklarına eğitim vermek amacıyla kurulmuş Yatılı Bölge Okulları öğrenci sayısı göreceli olarak az, ancak devletimizin büyük yatırımları olan okullardır.
  • Günün 24 saati ve pek çok hafta sonu okulda geçer; ekonomik güçlükler ve kış koşulları aileleriyle buluşmalarını engeller. 8-10 km.lik okul yolunu karda kışta yürümeyi göze almak olağan sayılır. Özellikle kızlar gelenek, aile baskısı, iş gücü ... gibi nedenlerle okula isteksiz gönderilir, eğitim yılı içinde çeşitli bahanelerle okuldan alınırlar. Yaz tatillerinde tarlada, bağda bahçede çalışan, davarları güden, evde yemek yapan, kardeşine, yaşlılara bakan çocuklar kışın da yaşlarından beklenmeyecek olgunluk ve güçle eğitimlerini sürdürmeye çalışırlar. Çevrelerinde kendilerine örnek alabilecekleri kişiler kısıtlıdır, şartlar hedef koymalarını, geleceğe ümitle bakmalarını engeller. Çocuklarımızın ilerde köyündeki insanlardan daha iyi bir gelecek kurabilmesi, kız çocuklarının annelerinin yaşadıkları zorlukları yaşamamaları, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, engelleri aşabilmeleri ancak eğitimle sağlanabilir. Kaliteli ve sürekli bir eğitim için, kız çocuklarının okumalarını sürdürmesi için, yarınlarının esenliği için onlara destek olmak hepimizin görevidir.

  Biz de kendimizi çocuklarımıza karşı sorumlu hissederek henüz teknolojinin ele geçiremediği köy çocuklarına yönelik projeler geliştirdik.

  Programımız yardım götürmekten çok bilimi, sanatı, edebiyatı, çevreyi sevmelerini sağlamayı, çocukların kendi kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kışkırtmayı, eğitimlerini en üst düzeyde sürdürmeleri motivasyonunu kazandırmayı hedeflemektedir.

  Çocuklara;

  • Uzaktaki, köylerdeki çocuklarımızın unutulmadıkları,
  • Çalışınca bugün olanaksız gördükleri yerlere erişebilecekleri,
  • İçlerinde kesin olarak bizden akıllıların, zekilerin bulunduğu,
  • Kendilerini ne kadar sevdiğimizi,
  • İlerlememizin ancak ve ancak buluşlarla gerçekleşeceği;
   buluşları da kendilerinin yapacağı,
   rüyada görüp ertesi sabah buluş yapılamayacağı,
   bıkmadan usanmadan okuduklarında,
   bilgilerin mayalanmasıyla birlikte buluşların başlayacağı
  • Düşünmenin, deneyerek kavramanın çok önemli olduğunu, bilgi edinme< süreçlerinde sorular sormaktan çekinmeden kendini ifade edebilmenin önemini,
  • Kız çocuklarının mutlaka okumaları gerektiği,
  • Sanatın, edebiyatın kişinin kendini ve çevresini anlamayı kolaylaştırdığı, dünyayı güzelleştirdiği, hayal gücünü geliştirdiği,
  • Model alabilecekleri kişi ve meslekleri tanıtarak bu yaşlarda hedef koyabilmenin, kararlı olabilmenin, disiplinli çalışmanın sınırları aşabilmeyi kolaylaştırdığı
  mesajlarını iletiyoruz.

 2. Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesi

  Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiğimiz her okuldan bir erkek ve bir kız olmak üzere ilk ve ortaokul öğrencilerini öğretmenleri refakatinde Ankara’ya davet etme, hediyeler verme, geziler organize etme ve etkinlikler düzenleme projesi.

  Köy çocuklarımızın Cumhuriyetimizin kazanımlarını tanımaları, bir üniversite ortamında yaşamaları, kendi geleceklerini bu kampüste düşlemeleri, başkenti tanımaları, Anadolu’da tarih boyunca yaşamış uygarlıkları öğrenmeleri, bilimsel deneylere dokunmaları, Ankara’daki ağabey ve ablalarının kendilerine olan sevgilerine şahit olmaları, özgüven kazanmaları ve geleceğe yönelik planları içinde bilim sevgisi ve okumanın önemli bir yer tutması çocukların yaşayarak tecrübe etmesi amaçlanmaktadır. Bir önceki sene ziyaret edilen okullardan öğrenciler arasından seçim yapılarak proje gerçekleştirilmektedir.

 3. Matematik Fen Bilişim Bilimce ve Öğretmen Yaz Bilim Okulu Projesi

  Sene içinde ziyaret edilen YBO’lardan ve köy okullarından seçilen başarılı ortaokul öğrencilerini ve öğretmenlerini yaz aylarında Ankara ve İstanbul’da ODTÜ ve Boğaziçi Üniversite’sinde 1 hafta kadar ağırlıyarak dersler verme ve etkinlikler düzenleme projesi.

 4. Özel Günler Projesi

  Dinî Bayramlarda, yılbaşında veya afetlerde öğrencilere ayakkabı, bot, çorap, giyecek, kitap, kırtasiye ve şekerleme gönderme projesi.

 5. Minik Öğretmenler Projesi

  Köy çocuklarının gelişimini ve eğitimini destekleme amacıyla, okulöncesi veya ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yaz aylarında ortaokulda okuyan öğrenciler tarafından ders verme ve etkinlikler yapılabilmesi için döküman ve malzeme yardımı projesi.

 6. Posta ile Köy Okullarına Kitap Projesi

  Köy okullarına kitap dergi gönderme projesi, İLKYAR’ın en eski projesi

 7. Posta ile Yatılı Okullara Kitap Projesi

  İLKYAR tarafından evvelce kitaplık kurulan okullara ek veya yeni kitaplık kurulacak yatılı bölge okullarına kitap ve dergi gönderme projesi

 8. Posta ile Köy Okullarına Oyuncak Projesi

  İLKYAR tarafından Köy Okullarına oyuncak gönderme projesi

 9. Öğrenci Destekleme Fonu

  Eğitimine devam etmek için desteğe ihtiyacı olan YBO veya köy okullarından mezun olmuş bilhassa kız öğrencileri okumaya teşvik etme amacıyla koruyucu bağışseverlerin nakdî yardımıyla ve yönderlerinin manevi desteği ile İLKYAR tarafından seçilmiş öğrencilere her ay nakdi destek sağlama projesi. Kız öğrencilere 2004’ten beri ve erkek öğrencilere yönelik burs programımız da 2010’dan beri düzenli halde devam etmektedir.

  İLKYAR 40 senedir köy çocuklarına yardımlarla ulaşmakta, özellikle son 20 senedir köy çocuklarına, öğretmenlerine dokunarak uzakta unutulmuş gibi duran okullardaki çocukların eşsiz insani değerleri nedeniyle baş tacı etmek üzere yollara düşmektedir. Son 20 senede 300 bin kilometreden çok seyahat ederek binlerce çocuğa ulaşılmıştır.

  İLKYAR’ın tüm çabalarının sonucunda elde ettiği çocukların hiçbir şeye değişilmeyecek sevgileri ve gülümsemeleridir.


İlkyar Vakfı Başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Vural'ın TEDx konuşması


İlkyar gönüllüsü Hasan Gez'in hazırladığı ilkyar tanıtım videosu


Gönüllüler 20 sene önce katıldıkları projeleri değerlendiriyor:
Birbirini Tanımayan Bizleri Birleştiren Neydi?
Öğrettik mi, Öğrendik mi?


2002 Eylül Projesi gönüllüleri


2000'lerin başında İlkyar gönüllüsüydüler
şimdi öğretmenlik yapıyorlar,
20 sene sonra İlkyar'ı değerlendirdiler.


Arka planda çalan müzik, durdurmak için tıklayabilirsiniz.

İlkyar gönüllülerinin anlatımıyla İlkyarı tanımak için tıklayınız.